Opgaven 

In het boek Basisconcepten Finance worden de fundamenten van het vak helder uitgelegd. Het bekijken van de voorbeelden uit het boek maakt weliswaar veel duidelijk maar om de impact van de verschillende concepten goed te onderkennen is eigen oefening noodzakelijk. Daarom hebben we per hoofdstuk van het boek opgaven gemaakt die uw inzicht in Finance zullen verdiepen. U kunt deze opgaven hieronder downloaden.